Sygeplejerske søges til Pleje og Rehabilitering i Solbjerg Mårslet

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Om jobbet:

Dygtig og omsorgsfuld sygeplejerske søges til Pleje og Rehabilitering Solbjerg Mårslet.

Som sygeplejerske i Solbjerg Mårslet bliver du en del af en engageret personalegruppe, som har fokus på det gode borgerforløb og på at løse opgaverne hos borgerne gennem fælles sparring og hjælp.

I teamet er der i alt to faste udekørende sygeplejersker. Derudover har vi en  kompetenceudviklende sygeplejerske som er ansat til at understøtte personalet. 

Der er ansat 5 assistenter tilsammen i Solbjerg Mårslet. 

 

Vores borgere.

Vores borgere er primært ældre, og en bredt sammensat gruppe med meget forskellige diagnoser og levede liv. Mange har boet i området i generationer.

Vi arbejder ud fra en sammenhængende, sundhedsfremmende og rehabiliterende tilgang til borgeren, hvor vi inddrager borger og pårørende så meget som muligt.

I hjemmeplejen vil du komme til at arbejde med både komplicerede borgerforløb (terminale, kronikere og multisyge borgere) men også mindre komplicerede borgerforløb med mere enkle sygeplejeindsatser.

Fælles for alle forløb er, at vi arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang, og med fokus på sundhedsfremme og forebyggelse af funktionstab. Derfor vil du også skulle arbejde målrettet med borgeroplæring og borgersikkerhed.

Opgaverne: 

 • Planlagt og akut sygeplejefaglig behandling og pleje – herunder palliativ og lindrende sygepleje.
 • Borgeroplæring og inddragelse af borgers familie/netværk
 • Frihedsteknologi
 • Fokus på opgaveoverdragelse af konkrete sygeplejeindsatser til social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere i henhold til kompetencekrav
 • Systematik i kvalitet og borgersikkerhed efter Sundhed og Omsorgs gældende instrukser.
 • At indgå i samarbejdsnetværk/opgavefællesskaber med sygeplejersker fra andre hjemmeplejeteams i distriktet i opgaveløsningen og vagtdækning.
 • Faglige netværk med sygeplejersker i de øvrige hjemmeplejeteams
 • Samarbejde med kollegaer fra vores lokale sundhedsenhed og andre tværgående enheder
 • Dokumentation.  

 

Arbejdstider

Stillingen ligger inden for det døgndækkede område. P.t. forventes tjenesten fortrinsvis at være i dagvagt med 2 – 4 aftenvagter om måneden – ofte mindre. 

Weekendvagt hver 4. uge

I hverdagene møder du ind i Solbjerg eller i Mårslet efter aftale – og din makker møder omvendt af dig - mens man i weekender og i aftenvagt møder ind med sygeplejerskekollegaer fra de andre hjemmeplejeområder i distrikt Syd i Tranbjerg. 

 

 

Kandidatens profil:

 

 • Du er uddannet sygeplejerske.
 • Du har erfaring med at varetage klinisk sygepleje, understøtte borgere i at leve et meningsfuldt liv med de helbredsmæssige udfordringer, der er opstået, samt at forebygge yderligere helbredsmæssige udfordringer.
 • Du motiveres af at understøtte borgerne i at vedligeholde deres helbred og funktionsevne, så de kan blive ved med at være mest muligt selvhjulpne
 • Du kan lide at indgå i længerevarende relationer med borgere og pårørende og følge borgernes udvikling
 • Du ser styrkerne ved at indgå i et tværfagligt samarbejde omkring borgerforløb.
 • Du kan tage det kliniske lederskab på dig som forløbsansvarlig.
 • Du arbejder systematisk med kvalitet og borgersikkerhed og arbejder efter Sundhed og Omsorgs gældende instrukser.
 • Du bidrager ind i netværk, faglige fællesskaber og udviklingsarbejde. 
 • Du er fleksibel ind i opgavefællesskaber med sygeplejersker fra andre hjemmeplejeteams i distriktet – herunder vagtdækning.
 • Det er en fordel hvis du har erfaring med eller kendskab til journalsystemet Cura Columna og med Sundheds og Omsorgs Forløbsmodel.

 

Derfor skal du vælge os:

Solbjerg og Mårslet er to mindre byer i et landområde. Man er som sygeplejersker knyttet til begge byer og indgår i arbejdsfællesskabet med de to mindre teams på lige fod med vores fysioterapeut, ergoterapeut og kompetenceudviklende ergoterapeut og sygeplejerske.

Teamet er kendetegnet ved høj faglighed, gode kolleger, en god tone og stor hjælpsomhed.

 

Du bliver en del af 

 • Et tværfagligt team med et højt fagligt niveau
 • En engageret, selvstændig og fleksibel personalegruppe og gode kollager 
 • God introduktion til opgaver
 • Faglige udfordringer og plads til læring
 • Løbende faglig sparring også tværfagligt – på sigt selvstyrende team.
 • Faste tværfaglige borgerkonferencer. 
 • Synlig og nærværende ledelse i hverdagen
 • Relevante kurser
 • Et helt særligt sammenhold og arbejdsfællesskab mellem to mindre byer i et kombineret land / bydistrikt
 • En arbejdsplads i udvikling og med fokus på trivsel og arbejdsmiljø
 • El-bil til rådighed.

 

Løn og ansættelsesvilkår: 

Stillingen ønskes tiltrådt 01.09 2024 

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og efter konkret forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

 

Hvis du vil vide mere: 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Viceleder Anette Fritsche

Tlf. 29172382

anefri@aarhus.dk

 

Leder Helen Vibelund

Tlf. 41 87 41 15

Mail: hepv@aarhus.dk

 

 

Ansøgning: 

Klik på ”søg jobbet” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning. 

 

Ansøgningsfrist: Søndag d. 21.07 2024

 

Vi forventer at afvikle jobsamtaler løbende og torsdag d. 25.07 2025 . 

 

I Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har vi en generel politik om, at der ved ansættelser indhentes referencer og evt. straffeattest. Du må derfor forvente at blive anmodet herom, hvis vi tilbyder dig stillingen. (obligatorisk afsnit)

 

Vi gør opmærksom på, at der i forbindelse med rekrutteringsprocessen vil blive foretaget opslag i vores referenceregister. Referenceregisteret omfatter tidligere medarbejdere i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, der er blevet bortvist grundet væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet. (obligatorisk afsnit)  
Om Sundhed og Omsorg og Aarhus Kommune: 
Aarhus Kommune betragter mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle - uanset alder, køn, handicap, livsstil, religion eller etnisk tilhørsforhold - til at ansøge stillingen.

Aarhus Kommune er en af Jyllands største arbejdspladser, hvor 28.000 professionelle og passionerede kollegaer hver dag arbejder for at gøre visioner til virkelighed og skabe værdi for borgere og samfundet omkring os. Vi er en arbejdsplads, der vægter faglighed og samarbejde højt og vi tror på, at vores forskelligheder er med til at gøre Aarhus for en god by for alle. Sammen arbejder vi for en bæredygtig og inkluderende by, hvor både ansatte, borgere, virksomheder og naturen kan trives og blomstre. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aarhus Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Aarhus Kommune, Bøgevangen 28, 8355 Solbjerg

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 21-07-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6073317

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet