Ældre og omsorg i Aarhus Kommune skærper sikkerheden efter alvorlig sag

dato

Sagen har stærkt påvirket de forurettede, pårørende, medarbejdere og ledelse.

Sagen som har udviklet sig, har haft en betydelig indflydelse på både de forurettede og deres familier, samt medarbejdere og ledelsen i Aarhus Kommune. Heidi Have, der er forvaltningschef for Ældre og Omsorg, har meldt ud, hvordan sagen har ramt bredt. Under efterforskningen har både plejehjemmene og kommunen bidraget med nødvendig viden og dokumentation til politiet, hvilket har været et vigtigt skridt fremad.

Der er blevet taget hånd om de berørte parter gennem tilbud om psykologhjælp og oprettelsen af en særlig hotline. Formålet med disse tiltag er at kunne yde støtte og afhjælpning til dem, som har haft det svært.

Sagen har trukket store spor. Ikke mindst har medarbejdere og ledere været indkaldt som vidner i byretten. Flere ansatte i Aarhus Kommune er blevet udspurgt i retten i forbindelse med efterforskningen, hvilket har belyst sagens alvorlige karakter yderligere.

Den dømte havde flere ansættelser i Aarhus Kommune, hvilket har medført, at kommunen nu har skærpet sine ansættelsesprocedurer. Trods styrkede tiltag de seneste år, er det kommet frem, at nogle medarbejdere har formået at snyde sig gennem ansættelsesprocedurerne, hvilket peger på huller i systemet, der skal tætnes.

En af de vigtigste tiltag til sikring mod lignende hændelser i fremtiden er oprettelsen af et referenceregister, som trådte i kraft den 2. april i år. Registeret har til formål at forhindre, at ansatte, der groft har forsømt deres forpligtelser, bliver genansat i kommunen. Rådmand for Sundhed og Omsorg, Christian Budde, har belyst nødvendigheden af dette register i bestræbelserne på at sikre en tryg og sikker arbejdsplads.

For yderligere oplysninger og kontakt står Cecilie Winding som presseansvarlig for Sundhed og Omsorg i Aarhus til rådighed. Hun kan kontaktes via mobil på 2335 1920 eller email på wice@aarhus.dk for spørgsmål og yderligere informationer.

https://aarhus.dk/nyt/sundhed-og-omsorg/2024/juni-2024/dom-i-retssag-vores-fokus-er-paa-beboere-paaroerende-og-ansatte

Kilde: Aarhus Kommune