Aarhus Kommune: BARSELS-Vikariat som ergoterapeut, Team Solbjerg/Mårslet, Distrikt Syd, Aarhus kommune

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

ERGOTERAPEUT barselvikariat TIL HJEMMEPLEJEN Solbjerg/Mårslet i DISTRIKT SYD

Om jobbet:

Brænder du for at arbejde med forebyggelse, træning og rehabilitering i forhold til borgere, der bor i eget hjem? Motiveres du af at understøtte borgere i at vedligeholde deres funktionsevne, så de i videst muligt omfang kan leve det liv, de ønsker? Kan du lide at arbejde med længerevarende borgerforløb, hvor du har mulighed for at opbygge et godt kendskab og en tættere relation til borgerne? Så skal du være med på holdet, når vi skal opbygge Sundhed og Omsorgs nye tværfaglige hjemmepleje.


I Sundhed og Omsorg ønsker vi at skabe de bedste vilkår for, at borgerne skal opleve sammenhængende og velkoordinerede forløb, der tager udgangspunkt i deres ønsker, behov, ressourcer og potentialer. Hjemmeplejen varetager primært pleje, praktisk hjælp, sygepleje, træning og rehabilitering for borgere, der har brug for støtte i en længerevarende periode. Samtidig varetages korterevarende borgerforløb for nye borgere af Sundhed og Omsorgs sundhedsenheder.
Vi arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang med fokus på genoptræning, sundhedsfremme og forebyggelse, og med afsæt i systematikken i Sundhed og Omsorgs Forløbsmodel. I hjemmeplejen vil der være særligt fokus på at vedligeholde borgers funktionsevne og forebygge tab af funktionsevne – bl.a. gennem varetagelse af ADL-indsatser, men samtidig arbejder vi også med korterevarende trænings- eller rehabiliteringsforløb, hvis borgerne oplever et nyopstået tab af funktionsevne.
Borgerforløb i hjemmeplejen vil både omfatte mindre komplicerede forløb for borgere, der primært får støtte til praktiske opgaver, eller til mindre plejeopgaver, og komplicerede borgerforløb ift. terminale, kronikere og multisyge borgere.
I forbindelse med opbygningen af Sundhed og Omsorgs nye hjemmepleje vil vi have særligt fokus på at få etableret velfungerende tværfaglige teams, så borgerne oplever sammenhængende og velkoordinerede forløb af høj faglig kvalitet. I de enkelte hjemmeplejeteams er der ansat social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, ergo- eller fysioterapeuter samt kompetenceudviklende sygeplejersker, ergo- eller fysioterapeuter. Som ergoterapeut kan du få stor indflydelse på udviklingen af Sundhed og Omsorgs nye hjemmepleje i samarbejde med din leder og dine kollegaer.

 

Dine opgaver

Du varetager vedligeholdende træning, genoptræning og rehabilitering ud fra SEL §86. 1, SEL §86.2, og SEL §83a - i tæt samarbejde med teamet i det enkelte borgerforløb.

 • Du arbejder ud fra ergoterapeutiske teorier og metoder samt tværfaglige metoder med særligt fokus på at fremme hverdagslivets aktiviteter for det enkelte menneske. Med din ergoterapeutfaglige viden, kompetencer og forståelse anvender du meningsfulde aktiviteter som middel til at fremme sundhed, forbygge aktivitetstab samt vedligeholde og udvikle aktivitetsformåen.
 • Du arbejder systematisk med udredning af borgere, der oplever et nyopstået tab af funktionsevne. Du inddrager relevante test og målemetoder, formulerer mål for borgers forløb i samarbejde med borger, planlægger borgers forløb og indsatser og foretager løbende opfølgning på borgers forløb.
 • Du har fokus på at overdrage og understøtte varetagelse af ADL-indsatser til social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter.
 • Du varetager rollen som forløbsansvarlig, når borgere, der er tilknyttet hjemmeplejen, oplever et nyopstået tab af funktionsevne og har brug for træning og rehabilitering. Som forløbsansvarlig har du ansvar for at skabe fremdrift og sammenhæng i borgerens forløb og medvirke til høj faglig kvalitet og borgersikkerhed. Det foregår i et tæt samarbejde med borgeren, pårørende/netværk, kontaktpersonen og de øvrige fagpersoner i borgerens forløb – herunder også eksterne samarbejdspartnere som fx praktiserende læger.
 • Du samarbejder omkring opgaveløsningen med dine kollegaer i det hjemmeplejeteam, hvor du er ansat.
 • Du vil ligeledes indgå i samarbejdsnetværk/opgavefællesskaber med ergo- eller fysioterapeuter fra andre hjemmeplejeteams i distriktet og samarbejde omkring opgaveløsningen og vagtdækning. Du vil derfor både løse opgaver i dit eget hjemmeplejeteam og i de andre hjemmeplejeteam, der indgår i samarbejdsnetværket.
 • Du har den organisatoriske og ledelsesmæssige tilknytning til det hjemmeplejeteam, hvor du er ansat, og hvorfra du dagligt møder ind.
 • Du samarbejder med kollegaer fra Sundhed og Omsorgs sundhedsenheder og tværgående enheder og vil indgå i faglige netværk med andre ergo- og fysioterapeuter.

 

Derfor skal du vælge os:

 • Vi er en arbejdsplads med dejlige rammer i henholdsvis Mårslet og Solbjerg.
 • Du vil blive en del af et team, der løser opgaverne og samarbejder med borgerne på en respektfuld og professionel måde
 • Vi har et højt fagligt niveau, og med fokus på det udviklende og lærende miljø.
 • Vi arbejder under mottoet frihed under ansvar
 • Vi tilbyder et spændende og selvstændigt job med mange udfordringer og en stor grad af handlefrihed under ansvar.
 • Vi arbejder bevidst med at udvikle trivsel og en fælles kultur
 • Vi prioriterer ledelsesmæssig opbakning og nærvær
 • Vi mødes til sociale arrangementer i fritiden, dem der har lyst til det.

 

Din profil:

 • Du er uddannet ergoterapeut
 • Du har gerne erfaring med at arbejde rehabiliterende med fokus på sundhedsfremme og forebyggelse
 • Du mestrer ergoterapeutiske teorier og metoder samt tværfaglige metoder
 • Du motiveres af at understøtte borgerne i at vedligeholde deres funktionsevne, så de kan blive ved med at være mest muligt selvhjulpne
 • Du kan lide at indgå i længerevarende relationer med borgere og pårørende og følge borgernes udvikling
 • Du ser styrkerne ved at indgå i et tværfagligt samarbejde omkring borgerforløb
 • Du ser det som en spændende og udviklende opgave at være med til at opbygge Sundhed og Omsorgs nye tværfaglige hjemmepleje

 

Løn og ansættelsesvilkår: 

Stillingen ønskes tiltrådt d.01.11.2023

Barsels vikariat - derved begivenhedsbestemt ansættelse

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

 

Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer. 

 

Hvis du vil vide mere:

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til leder Naja Terp Laursen tlf: 41874115eller mail: lnaka@aarhus.dk

 

Ansøgning: 

Klik på ”søg jobbet” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

 

Ansøgningsfristen er d. 22.09.2023

 

Vi forventer at afvikle jobsamtaler i uge 39.

 

I Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har vi en generel politik om, at der ved ansættelser indhentes referencer og evt. straffeattest. Du må derfor forvente at blive anmodet herom, hvis vi tilbyder dig stillingen.

  
Om Sundhed og Omsorg og Aarhus Kommune: 
Aarhus Kommune betragter mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle - uanset alder, køn, handicap, livsstil, religion eller etnisk tilhørsforhold - til at ansøge stillingen.

Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 
Leder- og medarbejderroller
Via linket nedenfor finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aarhus Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Aarhus Kommune, Bøgevangen 28, 8355 Solbjerg

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 22-09-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://aarhus.career.emply.com/ad/barsels-vikariat-som-ergoterapeut-team-solbjerg-marslet-distrikt-syd-aarhus-ko/n82lws/da

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5906741

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet